GALERIA KSIĄŻKI

WYDAWNICTWA ARTYSTYCZNEGO KURTIAK-LEY

Galeria Książki

Działamy w oparciu o przekonanie, iż książka artystyczna, będąc przedmiotem z pogranicza poligrafii i sztuk plastycznych, jest jednocześnie płaszczyzną przenikania się różnych kultur, tradycji i dziedzin sztuki. Wyznajemy ideę, iż wydawca-artysta ma prawo do przedstawienia własnej wizji wydawanego tekstu. Realizuje to poprzez dobór poszczególnych elementów materialnych, z których tworzy swoje dzieło, począwszy od decyzji o formacie, kształcie, poprzez wybór rodzaju i kolorów użytych w książce papierów, techniki druku, rodzaju ilustracji, a nawet osoby ilustratora, na projekcie oprawy kończąc. Powstałe dzieło ma charakter indywidualny, czasem jest rodzajem autorskiej parafrazy powziętego tematu.
Tak więc książka bibliofilska wzbogacona o element interpretacji literackiej, będąc unikalnym przedmiotem rękodzieła artystycznego, jest nie tylko cieszącym oko obiektem kolekcjonerskiej pasji, ale i świetną lekturą, o co dbamy szczególnie. Oddziałuje nie tylko na zmysł estetyczny odbiorcy, ale także daje mu przyjemność intelektualną.
Urszula Kurtiak i Edward Ley

Juliusz Słowacki, Król Duch (3)Czesław Miłosz, Poematy wybrane (1)Wisława Szymborska, Nothing Twice (1)Władysław Reymont - ChłopiPastorałki (3)
Fletnia chińska (4)Focjusz (4)Henryk Sienkiewicz, Trylogia (1)

 

Więcej informacji na temat książek artystycznych wykonanych przez nasze wydawnictwo znajdą Państwo pod adresem: http://www.kurtiak-ley.pl/edycje-bibliofilskie/